Kinderen met opvallend gedrag (0-4 jaar)

Inhoud

Deze training is ontwikkeld met als doel pedagogisch professionals die werken met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar handvatten te geven om alle kinderen in de kinderopvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden. In hun dagelijkse werk komen professionals kinderen tegen die opvallen en die zij als ‘lastig in de omgang’ ervaren. Het gedrag hoeft niet altijd een signaal te zijn dat een kind zich niet goed ontwikkelt, het kan een fase zijn. Echter sommige kinderen vertonen gedrag dat zij voor een langere tijd laten zien. Zij hebben extra begeleiding nodig van professionals om zich verder te kunnen ontwikkelen. Dit vraagt van professionals dat zij reflecteren op eigen attitudes en begeleiding en kijken achter het gedrag van het kind om een juiste aanpak te vinden.

Leerresultaten

In deze training leert de deelnemer:

  • op zichzelf te reflecteren en het eigen handelen in relatie tot opvallend gedrag onder de loep te nemen
  • wat de achtergronden zijn van een aantal specifieke opvoedproblemen bij jonge kinderen en  leert te kijken naar het kind achter het gedrag om een juiste aanpak te vinden
  • wat belangrijke aandachtspunten in de interactie met kinderen met opvallend gedrag zijn en hoe deze te herkennen zijn in de praktijk
  • welke strategieën bijdragen aan een prettige relatie met een kind, een positieve sfeer bevorderen en onderlinge relaties in de groep versterken

Duur/studiebelasting - materiaal

5 bijeenkomsten van 3 uur. Er wordt gebruik gemaakt van een reader met theoretische achtergrond en interessante artikelen. Daarnaast voert de deelnemer praktijkopdrachten uit. De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en actieve deelname een bewijs van deelname.

IMG_8097