Oog voor interactie 4-12 jaar

Oog voor interactie 

Inhoud

J.Blauwhoff is licentiehouder van de training 'Oog voor interactie'. Deze inspirerende training is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het ROC van Amsterdam. In deze training gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid.

In deze training gaat het om taalrijke interactie met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
In de bijeenkomsten staat het kijken naar korte filmfragmenten van de professional in interactie met kinderen centraal en vormt het eigen leerproces de rode draad. Het taalgebruik en de interacties met kinderen worden versterkt.

Leerresultaten

In deze training leert de deelnemer:

  • wat de zes interactievaardigheden sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en leidinggeven, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling en begeleiden van interacties tussen kinderen zijn
  • de zes interactievaardigheden in het werk met kinderen toe te passen en deze te vertalen naar de verschillende leeftijdsgroepen
  • hoe het taalrijke interactie kan inzetten zodat het kind daar op latere leeftijd profijt van heeft
  • welke interactievaardigheden het nu toepast in het werk en welke interactievaardigheden verbeterd kunnen worden
  • feedback te geven aan collega's zodat je effectief met elkaar werkt aan het verhogen van de kwaliteit van het opvangen van kinderen

Er wordt extra aandacht besteed aan de laatste drie interactievaardigheden; informatie en uitleg geven, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties tussen kinderen. De training is zeer taalrijk opgezet. Een belangrijk factor in de training is het kijken naar jezelf en naar anderen. Dit gebeurt doordat de deelnemer eigen interacties in de praktijk opneemt. In de bijeenkomsten laat de deelnemer zelfgekozen beeldfragmenten aan mededeelnemers en de trainer zien. Dit gebeurt in een kleinschalige setting (duo’s) en met behulp van kijkvragen en uitgewerkte interactieschalen. Er wordt dus direct aandacht besteed aan het geven van feedback op elkaar. In de laatste bijeenkomst presenteert de deelnemer de eigen groei binnen dit traject.

Opzet

  • 6 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur
  • huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten en eigen opnamen maken)
  • individuele coachingssessie door de trainer voor iedere deelnemer op de werkplek (na de 3e bijeenkomst)
  • eindopdracht
  • eindgesprek

Aantal deelnemers

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 16 deelnemers. Het praktijkbezoek en het eindgesprek zijn individueel.

Materiaal

De trainer neemt deelnemersmateriaal mee. Het boek Strik, A. & Schoemaker, J. ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (2018) dient aangeschaft te worden. Filmpjes die de deelnemers zelf hebben gemaakt in de praktijk worden meegenomen naar de training

Certificaat

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname uit naam van Nederlands Jeugdinstituut.