Oog voor Interactie 0- 4 jaar en 4-12 jaar

Inhoud

J. Blauwhoff is licentiehouder van de training ‘Oog voor interactie’. Deze inspirerende training is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het ROC van Amsterdam. In deze training gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid.
In deze training gaat het om taalrijke interactie met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar of een training speciaal voor de BSO 4 t/m 12 jaar. In de bijeenkomsten staat het kijken naar korte filmfragmenten van de professional in interactie met kinderen centraal en vormt het eigen leerproces de rode draad. Het taalgebruik en de interacties met kinderen worden versterkt.

Leerresultaten

In deze training leert de deelnemer:

  • wat de zes interactievaardigheden sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en leidinggeven, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling en begeleiden van interacties tussen kinderen zijn
  • de zes interactievaardigheden in het werk met kinderen toe te passen en deze te vertalen naar de verschillende leeftijdsgroepen
  • hoe het taalrijke interactie kan inzetten zodat het kind daar op latere leeftijd profijt van heeft
  • welke interactievaardigheden het nu toepast in het werk en welke interactievaardigheden verbeterd kunnen worden
  • feedback te geven aan collega’s zodat je effectief met elkaar werkt aan het verhogen van de kwaliteit van het opvangen van kinderen

Opzet

  • 6 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur
  • verwerkingsopdrachten en eigen opnamen maken na iedere bijeenkomst
  • individuele coachingssessie door de trainer voor iedere deelnemer op de werkplek (na de 3e bijeenkomst)
  • eindopdracht
  • eindgesprek

Materiaal

De trainer neemt deelnemersmateriaal mee. Het boek Strik, A. & Schoemaker, J. ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (2018) dient aangeschaft te worden. Filmpjes die de deelnemers zelf hebben gemaakt in de praktijk worden meegenomen naar de training

Certificering

De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en een actieve deelname een landelijk erkend certificaat uit naam van NJI en ROCvA uitgereikt.

training-taal-en-interactievaardigheden-oog-voor-interactie

Een deelnemer spreekt:

“Onlangs heb ik training Oog voor Interactie bij Joyce gevolgd. De interactievaardigheden die in deze training aan bod komen, met als doel het (zelf) vertrouwen van het kind te vergroten, is een absolute ‘must’ voor de omgang met kinderen. Zowel voor de professional als ook voor de non-professional. Goed van opzet, effectief, en doelgericht. Joyce is een bevlogen trainer, die haar expertise met liefde en enthousiasme weet over te brengen. Ik kan Joyce van harte aanbevelen!"
-Margie van der Beek