Inhoud

Per jaar worden er ruim 120.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Als je te maken krijgt met een kind dat slachtoffer is van kindermishandeling brengt dat altijd zorgen met zich mee. Als beroepskracht en professioneel opvoeder heb je een belangrijk rol in het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling.  Per 1 juli 2013 is iedereen die beroepshalve met kinderen en jeugdigen werkt, volgens de wet verplicht om de stappen uit de meldcode te doorlopen bij signalen van geweld. Deze training van Trainers Huiselijk Geweld (voorheen Stichting LTAK, Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling) is een training waarbij je kennis en vaardigheden krijgt aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.

De training omvat drie onderdelen en is op maat te maken in overleg met de opdrachtgever:

  • Bijeenkomst 1: Het signaleren van kindermishandeling en het inschatten van de ernst van situatie
  • Bijeenkomst 2: Handelen en samenwerken volgens de meldcode
  • Bijeenkomst 3: Communiceren met ouders/opvoeders

Leerresultaten

In deze training leert de deelnemer:

  • wat de vormen en gevolgen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • vroegtijdig de signalen te herkennen die ouders en kinderen uitzenden die wijzen op een mogelijk bedreigde situatie
  • in overleg met anderen, de ernst van de situatie voor het kind in te schatten
  • wat de routes zijn uit de meldcode en is vervolgens in staat te handelen, ondanks ervaren dilemma’s, twijfels een weerstanden
  • waar de instantie Veilig Thuis voor staat en wat het daar kan ‘halen’ (voorheen AMK en SHG)
  • basisgespreksvaardigheden toe te passen en een gesprek te voeren met ouders over hetgeen ze waarnemen bij een kind (inhuren van een trainacteur is mogelijk)
  • gesprekstechnieken in te zetten die de situatie verhelderen en die helpen vermoedens bespreekbaar te maken

Duur/studiebelasting en materiaal

Drie bijeenkomsten van 2,5 uur. De trainer verzorgt een reader met achtergrondinformatie. Deze wordt digitaal verzonden naar de deelnemers.

Certificering

De trainer is gecertificeerd en is aangesloten bij de Landelijke Trainersgroep van Trainers Huiselijk Geweld (voorheen Stichting Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling, LTAK) . De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en actieve deelname een landelijk erkend certificaat uitgereikt van “Trainers Huiselijk Geweld”.

Meer informatie? Samenwerken? Vragen? Mail JB Expertise!

Een klant spreekt: 

"Met heel veel passie en enthousiasme heeft Joyce bij Teun Kinderopvang een studiedag verzorgd. De meldcode kindermishandeling is een serieus en heftig onderwerp. Ze heeft dit heel goed over kunnen brengen, het hele team was van begin tot eind betrokken en geboeid. De afgelopen dagen ook van het team allemaal lovende woorden over de studiedag gehad. Mede door de samenwerking met een trainacteur was het allemaal heel realistisch. Het inhuren van deze dame is de investering in je team meer dan waard."
- Adriënne Duinkerke, directeur Kinderopvang Natuurlijk Amersfoort.

training-aanpak-kindermishandeling-meldcode-JB-Expertise

Meer informatie? Samenwerken? Vragen? Mail JB Expertise!

Een klant spreekt: 

"Met heel veel passie en enthousiasme heeft Joyce bij Teun Kinderopvang een studiedag verzorgd. De meldcode kindermishandeling is een serieus en heftig onderwerp. Ze heeft dit heel goed over kunnen brengen, het hele team was van begin tot eind betrokken en geboeid. De afgelopen dagen ook van het team allemaal lovende woorden over de studiedag gehad. Mede door de samenwerking met een trainacteur was het allemaal heel realistisch. Het inhuren van deze dame is de investering in je team meer dan waard."
- Adriënne Duinkerke, directeur Kinderopvang Natuurlijk Amersfoort.