Videofeedbacktraining

Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) & Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting Child Care (VIPP-CC)

Inhoud

De Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) en Child Care (VIPP-CC) is een preventieve interventie gericht op het verhogen van de sensitiviteit en het verbeteren van disciplineringsstrategieën van opvoeders, met als einddoel het bevorderen van positieve interacties tussen opvoeder en kind en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij kinderen. Het VIPP programma wordt uitgevoerd bij gezinnen thuis of in de kinderopvang en omvat zes bezoeken van ongeveer anderhalf uur. Tijdens de bezoeken worden eerst filmopnames gemaakt, daarna worden de opnames van de vorige keer bekeken en besproken. De training bestaat uit drie fasen van ieder twee sessies. De eerste fase (bezoek 1 en 2) richt zich op het perspectief van het kind. Naast kennismaking en het opbouwen van een positieve relatie met de opvoeder wordt samen met de opvoeder geoefend met het observeren van het gedrag van het kind en gewerkt aan het inleven in het kind. Ook worden strategieën besproken die kunnen helpen om het kind een alternatief te geven voor ongehoorzaam gedrag en worden de opvoeders aangemoedigd om hun kind meer positieve beloningen, zoals complimentjes te geven. De bezoeken richten zich vooral op het gedrag van het kind.

Bij het terugkijken van de filmopnames worden positieve interacties tussen opvoeder en kind bekrachtigd en aangemoedigd. In de tweede fase (bezoek 3 en 4) wordt actief gewerkt aan het opvoedgedrag door te laten zien hoe en wanneer positief opvoedgedrag effectief is. Bovendien wordt samen met de opvoeder besproken hoe dit positieve gedrag in andere situaties kan worden toegepast. Ook krijgt de opvoeder tips aangereikt hoe om te gaan met een driftbui van het kind. De derde fase bestaat uit twee herhalingssessies (bezoek 5 en 6) waarin alle thema’s nog eens aan de orde komen.

Leerresultaten

In deze training leert de deelnemer:

  • eigen observatievaardigheden vergroten
  • de kennis over opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen vergroten
  • het vermogen van inleven in hun/het kind te versterken
  • signalen van het kind te herkennen en hierop een passende reactie te geven
  • gevoelens te delen met het kind en emoties te verwoorden
  • hoe het kinderen grenzen kan aanbieden
    Kortom: eigen opvoedingsvaardigheden worden verbeterd!

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit gezinnen met een of meer kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 5 jaar met (een vergroot risico op) gedragsproblemen zoals agressie, tegendraads en overactief gedrag. Er is ook een VIPP-SD variant voor opvoeders die professioneel met kinderen werken, de VIPP-CC (Child Care). Deze is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in het kinderdagverblijf of voor gastouders.

Duur

6 bezoeken van ongeveer 1,5 uur.

Effectiviteit van deze methode

De effectiviteit van VIPP (de basisinterventie van VIPP-SD) is in verschillende landen en voor verschillende doelgroepen aangetoond door wetenschappelijke studies. Voor meer informatie zie:

Ontwerp zonder titel 3