1. Training Aanpak Kindermishandeling - signaleren en handelen volgens de meldcode

In deze training krijgen gastouders kennis en vaardigheden aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren.
>>Meer

2. Werken met baby's

Het doel van deze training is gastouders inzicht te geven in de belangrijke rol die zij hebben bij het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s.
>>Meer

3. Knap lastig! Kinderen met een ontwikkelings- of gedragsproblemen

Deze training is ontwikkeld met als doel om gastouders handvatten te geven om alle kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren.
>>Meer

4. Oog voor interactie

In deze training leren gastouders een aantal vaardigheden waarmee zij kinderen optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.
>>Meer

5. Omgaan met opvallend gedrag 

In hun dagelijkse werk komen professionals kinderen tegen die opvallen en die zij als ‘lastig in de omgang’ ervaren.
>>Meer

"Persoonlijk vind ik Joyce zeer prettig om mee samen te werken, maar het gaat er niet om wat ik van haar vind. Belangrijker is dat de gastouders aan wie Joyce trainingen geeft enthousiast over haar zijn. En dat is zo. Trainingen die Joyce verzorgt, hetzij trainingen van NJi of zelf ontwikkelde trainingen worden door mijn gastouders druk bezocht. Gastouders vinden Joyce een zeer prettige trainer, die de inhoud van haar trainingen duidelijk kan overbrengen. Niet alleen is zij deskundig op haar vakgebied maar ook een zeer warm en fijn persoon om of training van te krijgen of mee samen te werken."
-Carlien Langelaan, directeur gastouderbureau Kroostopvang