Knap Lastig!? Positief omgaan met lastig gedrag in de bso

Ontwerp zonder titel 9

Inhoud
Deze training is ontwikkeld met als doel pedagogisch medewerkers in de BSO handvatten te geven om alle kinderen in de kinderopvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook voor de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren. In hun dagelijkse werk komen professionals vaker kinderen tegen die zij als ‘lastig in de omgang’ en ‘stoorzender in de groep’ ervaren. 

Deze training is in 2008 ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in opdracht van Oudervereniging Balans. In 2021 in de training overgenomen door J. Blauwhoff, pedagogische trainingen en advies en is de training geactualiseerd. Balans is betrokken in de rol van adviseur en klankbord.

Sommige kinderen bekijken de wereld op een andere manier waarbij hun besturingssysteem (brein) anders werkt. Kinderen die als 'lastig in de omgang worden ervaren' beleven o.a. prikkels vanuit de omgeving en vanuit zichzelf meer intens. Door meer inzicht te krijgen in hoe het brein werkt (of het nu gaat om bijvoorbeeld ADHD, autisme, ODD, DCD, TOS of hoogsensitiviteit) leer je het kind beter begrijpen. Dit inzicht leidt tot tools en strategieën waarmee we het gedrag van kinderen kunnen sturen zodat zij zichzelf blijven ervaren als competente personen.

Leerresultaten

Na het volgen van de training Knap Lastig hebben pedagogisch professionals:

→ meer inzicht in hoe het brein werkt van een kind waarvan de prikkelverwerking anders verloopt

→ tools en strategieën gekregen om om te gaan met het soms lastige gedrag van kinderen

→ meer controle in het oplossen van stressvolle momenten in het werken met kinderen

→ geleerd hoe zij op een effectieve manier omgaan met emoties van kinderen

→ meer (zelf)vertrouwen in interactie met kinderen in de BSO

Duur/certificering
5 inhoudelijke bijeenkomsten en een eindopdracht. De deelnemer voert praktijkopdrachten uit. De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en actieve deelname een certificaat uit naam van J. Blauwhoff & Oudervereniging Balans. 

Knap-Lastig-bso-training-kinderopvang