Knap Lastig! Omgaan met ontwikkelings- en gedragsproblemen in de BSO

Inhoud
Deze training is ontwikkeld met als doel pedagogisch medewerkers in de BSO handvatten te geven om alle kinderen in de kinderopvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook voor de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren. In hun dagelijkse werk komen professionals vaker kinderen tegen die zij als ‘lastig in de omgang’ en ‘stoorzender in de groep’ ervaren. In de cursus wordt uitgebreid gebruik gemaakt van het boek Tis knap lastig!. Verder wordt de dvd Knap lastig gedrag in beeld, observatiefragmenten bij de cursus gebruikt. Deze training is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Leerresultaten
In deze training leert de deelnemer:

  • op zichzelf te reflecteren en het eigen handelen in relatie tot lastig gedrag onder de loep te nemen
  • wat de achtergronden zijn van een aantal specifieke ontwikkelings- en gedragsstoornissen en leert het te kijken naar het kind achter het gedrag
  • wat belangrijke aandachtspunten in de interactie met kinderen met knap lastig gedrag zijn en hoe deze te herkennen zijn in de praktijk
  • welke strategieën bijdragen aan een positieve sfeer en onderlinge relaties in de groep
  • het belang van zeggenschap van de kinderen bij het opstellen/veranderen van de dagroutine en bepalen van de inhoud van verschillende activiteiten daarbinnen
  • dat een goede samenwerking met ouders, kinderen en collega’s belangrijk is en wat hierbij van belang is

Duur/certificering
6 bijeenkomsten van 2,5 uur. Er wordt gebruik gemaakt van het boek Hoex, J. & Kunselaar, F. 'Tis knap lastig!'Daarnaast voert de deelnemer praktijkopdrachten uit. De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en actieve deelname een landelijk erkend certificaat uit naam van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Extra op maat gemaakt – dagdeel trainen met een trainacteur/gedragsdeskundige.

Dit onderdeel is sterk aan te raden. Het wordt hoog gewaardeerd bij opdrachtgevers waar de training voor is verzorgd.

Ontwerp zonder titel 9