Omgaan met druk gedrag

[av_one_full first]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Workshop Omgaan met druk gedrag

Inhoud
Omgaan met een druk kind is geen gemakkelijke opgave. Een goede gestructureerde pedagogische aanpak is belangrijk om met druk gedrag om te gaan: hoe kun je het beste de ruimte indelen? Welke materialen kun je inzetten? En welke activiteiten kunnen ertoe bijdragen dat het kind zich rustiger gaat gedragen?  Maar ook; wat kan jij bieden aan begeleiding zodat het kind hiervan profiteert? Dat leer je in deze workshop!
Als professional heb je last van het drukke gedrag. Maar ook de druktemaker zelf heeft het niet makkelijk. Het is daarom belangrijk te leren hoe je als volwassene het kind een steuntje in de rug kan bieden. Je krijgt concrete vaardigheden aangereikt om met het drukke kind om te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal en diverse opdrachten. Deze workshop is ook erg goed in te zetten als ouderavond.

Leerresultaten
In deze workshop leert de deelnemer:

  • inzicht te krijgen in oorzaken en achtergronden van druk of hyperactief gedrag bij kinderen
  • hoe het zelfbeeld van een kind versterkt kan worden
  • dat door structuur te bieden, het gedrag van het kind beïnvloed kan worden
  • grenzen te stellen en leert hoe dit ingezet kan worden in een opvoedingssituatie
  • positief leiding te geven en weet hoe het dit kan toepassen in de praktijk

Duur/studiebelasting
Een bijeenkomst van 2,5 uur.

Materiaal
De trainer stuurt de contactpersoon, digitaal, een korte samenvatting toe van de behandelde onderwerpen zodat dit verspreid kan worden onder de deelnemers.

Meer informatie? Samenwerken? Vragen? Mail JB Expertise!
[/av_textblock]

[/av_one_full]