Inhoud

Als  professional kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per jaar worden er ruim 120.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. De gevolgen zijn vaak een leven lang. Als je te maken krijgt met een kind dat slachtoffer is van kindermishandeling brengt dat altijd zorgen met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Als beroepskracht en professioneel opvoeder heb je een belangrijk rol in het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling.  Per 1 juli 2013 is het volgens de wet verplicht om de meldcode te gebruiken bij signalen van kindermishandeling en zijn professionele opvoeders wettelijk verplicht om de stappen uit de meldcode te hanteren. De workshop is een interactieve workshop waarbij de deelnemer in één dagdeel kennis en vaardigheden krijgt aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.

Leerresultaten

In deze workshop leert de deelnemer:

  • de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • wat de aard en de omvang is van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • wat de signalen zijn die kinderen en/of ouders uitzenden en die (mogelijk) op huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen wijzen
  • hoe het moet handelen volgens de stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van hun functie en wat het kan verwachten aan ondersteuning uit de desbetreffende organisatie
  • de fasen uit een zorgverkennend gesprek met ouders hanteren met bijbehorende gesprekstechnieken (aanstippen van theorie; echt oefenen van gesprekstechnieken zit in de training. Klik hier voor meer informatie over deze training)

Duur/studiebelasting

Eén bijeenkomst van circa 3 uur.

Materiaal

De trainer verzorgt de signaallijsten van kindermishandeling (NJi) en stuurt, digitaal, een korte samenvatting van de behandelde onderwerpen toe aan de contactpersoon, zodat deze verspreid kan worden onder de deelnemers.

Certificering

De trainer is gecertificeerd en  is aangesloten bij de Landelijke Trainersgroep van Trainers Huiselijk Geweld. Een landelijk erkend certificaat is mogelijk van de Landelijke Trainers Huiselijk Geweld (voorheen Stichting LTAK, Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling).  Klik hier voor meer informatie over de training. 

training-aanpak-kindermishandeling-meldcode-JB-Expertise

Meer informatie? Samenwerken? Vragen? Mail JB Expertise!