Inhoud

Deze workshop gaat over de manier waarop gastouders of pedagogisch medewerkers positief en ondersteunend met kinderen omgaan. Het belangrijkste instrument van een professional is: haar eigen omgangsvaardigheid. In de kinderopvang noemen we deze vaardigheden ook wel interactievaardigheden. Gastouders en pedagogisch medewerkers geven uitleg aan kinderen, troosten kinderen als ze verdrietig zijn, stellen kinderen op hun gemak en ze maken grapjes. Gastouders en pedagogisch medewerkers organiseren activiteiten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en ze zorgen ervoor dat kinderen activiteiten kunnen kiezen die bij hun belevingswereld en ontwikkelingsniveau passen. Interactie met kinderen kan niet zonder taal. Om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen heb je taal nodig.

In deze workshop gaat het dus niet alleen over hoe professionals omgaan met kinderen, maar ook hoe ze taal gebruiken in de omgang met kinderen.

Leerresultaten

In deze workshop leert de deelnemer:

  • wat de zes interactievaardigheden* inhouden, waarbij informatie en uitleg geven en ontwikkeling stimuleren extra worden besproken
  • kinderen te observeren en te kijken naar wat kinderen bezighoudt zodat het actief een spelelement kan toevoegen om kinderen nog meer te laten leren tijdens het spel
  • taal actief inzetten als vorm van ontwikkelingsstimulering
  • een taalrijke omgeving creëren voor kinderen, zodat kinderen verschillende leerervaringen opdoen

*Emotioneel ondersteunen, respect voor de autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, informatie en uitleg geven, ontwikkeling stimuleren van het kind en begeleiden van interacties tussen kinderen

Duur/studiebelasting

Een bijeenkomst van 3 uur.

Materiaal

De trainer neemt interessante artikelen mee over de zes interactievaardigheden. JB Expertise schrijft in 2016 zeven artikelen over de interactievaardigheden voor de Kiddo. Deze artikelen dienen als achtergrondinformatie voor de deelnemer.

Meer informatie? Samenwerken? Vragen? Mail mij!