Teamreflectie: feedback geven en ontvangen

Inhoud

Effectief samenwerken met je collega is van groot belang om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Tussen pedagogisch professionals ontstaan vriendschappen. Maar hoe geef je diezelfde collega feedback als er iets niet goed gaat? Hoe kun je ervoor zorgen dat je knelpunten bespreekbaar maakt zonder je goede relatie met de ander te schaden? Wat betekent het om elkaar aan te spreken op contractbasis? Je leert als team kritisch te kijken naar elkaar en je leert in een veilige sfeer hoe je elkaar kunt aanspreken op gedrag. We halen wat er gebeurt op onderstroom naar boven met als doel dat je inzicht krijgt in elkaar kwaliteiten en om leert gaan met de valkuilen.

De training is praktisch van aard omdat er veel vaardigheden worden geoefend. Er wordt een analyse gemaakt. Onze hersenen zijn geneigd om te letten op wat er fout gaat,  maar het is zeker zo effectief om te zien waar de krachten liggen van collega's!  We gaan aan de slag met een gedragsdeskundige (op een veilige manier) om te licht te schijnen op blinde vlekken zodat echte gedragsverandering beoogd wordt.

Leerresultaten

In deze training leren deelnemers:

  • dat er verschillende rollen binnen een team zijn en krijgt een deelnemer inzicht in zijn of haar eigen rol
  • hoe zij het eigen gedrag kunnen sturen om beter samen te werken
  • wat het belang van is van feedback geven aan collega’s
  • eigen kwaliteiten te ontdekken en weten wat collega’s daarin waarderen
  • met een persoonlijk leerdoel aan de slag te gaan. Dit wordt direct geoefend met een trainacteur. Sparren rondom gedrag is het doel.

Duur/studiebelasting

De training duurt 3 dagdelen. Uitbreiding van dagdelen is mogelijk.

Certificering

Bij 100% aanwezigheid en actieve deelname krijgt de deelnemer een bewijs van deelname uitgereikt.

Ontwerp zonder titel 15