Train-de-trainer

Wil jij je pedagogische medewerkers in de bso begeleiden en trainen? Geef je dan op voor de train-de-trainer!

Deze training is in 2008 ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in opdracht van Oudervereniging Balans.
In 2021 is de training overgenomen door J. Blauwhoff, pedagogische trainingen en advies en is de training geactualiseerd.

Voor wie?

De train-de-trainer opleiding is bedoeld voor pedagogisch coaches, interne trainers van kinderopvangorganisaties en externe trainers die pedagogisch professionals in de BSO begeleiden.

Doel training

De training Knap Lastig is ontwikkeld met als doel pedagogisch medewerkers in de BSO handvatten te geven om alle kinderen in de kinderopvang een veilige en uitdagende omgeving te bieden, ook voor de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren.

Sommige kinderen bekijken de wereld op een andere manier waarbij hun besturingssysteem (brein) anders werkt. Kinderen die als 'lastig in de omgang' worden ervaren beleven o.a. prikkels vanuit de omgeving en vanuit zichzelf meer of minder intens. Door meer inzicht te krijgen in hoe het brein werkt (of het nu gaat om bijvoorbeeld ADHD, autisme, ODD, TOS of hoogsensitiviteit) leer je het kind beter begrijpen. Dit inzicht leidt tot tools en strategieën waarmee we het gedrag van kinderen kunnen sturen zodat zij zichzelf blijven ervaren als competente personen.

Na het volgen van de training hebben pedagogisch medewerkers in de bso:

  • meer inzicht in hoe het brein werkt van een kind waarvan de prikkelverwerking anders verloopt
  • tools en strategieën gekregen om om te gaan met het soms lastige gedrag van kinderen
  • meer controle in het oplossen van stressvolle momenten in het werken met kinderen
  • geleerd hoe zij op een effectieve manier omgaan met emoties van kinderen
  • meer (zelf)vertrouwen in interactie met kinderen in de BSO

Reviews

"De training heeft mij veel gebracht. Er werden duidelijke voorbeelden gegeven en ik pas de geleerde strategieën nu nog toe op de groep! Ik heb echt geleerd om vanuit de ogen van kinderen te kijken en geleerd om met de emoties van kinderen mee te bewegen. Een echte aanrader!"

Charissa Kooijmans, pm'er in de BSO

Knap Lastig training inclusieve kinderopvang

"Ik heb deelgenomen als pedagogisch coach en de kennis kan ik nu inzetten tijdens de coaching bij pm’ers op de groep. Het belangrijkste wat ik eruit gehaald heb, is het leren omdenken in de omgang met kinderen die knap lastig gedrag vertonen. Het kind leren begrijpen, wat gaat er in het hoofd om bij het kind? En daar dan de juiste begeleiding op aanpassen. De bijeenkomsten waren fijn om te volgen met oog voor iedere deelnemer."

Ilse Croes, pedagogisch beleidsmedewerker/coach

training inclusieve kinderopvang knap lastig
training knap lastig kinderopvang

Wat leer je in de train-de-trainer van Knap Lastig!?

Je leert tijdens de training de fundamenten van Knap Lastig en leert de training uit te voeren.Hoe leer je jouw deelnemers kinderen beter begrijpen zodat ze meer grip op het gedrag van kinderen ervaren? Tevens gaan we aan de slag met competenties en vaardigheden van een goede trainer. Wat moet je doen om je deelnemers gemotiveerd en in leerstand te krijgen tijdens jouw bijeenkomsten?
Na enkele weken volgt er een (online) intervisiebijeenkomst en gaan we aan de slag met casuïstiek.

Na deze training:

  • heb je achtergrondkennis en vaardigheden om pedagogisch professionals uit te leggen wat er op onderstroom speelt bij kinderen. Je leert deelnemers te bewegen door de ogen van kinderen te kijken en hun eigen handelen onder de loep te nemen
  • ken je de uitgangspunten, achtergronden en werkvormen van de training Knap Lastig
  • heb je geoefend met trainersvaardigheden die een hoge leeropbrengst realiseren voor je deelnemers

Praktische info

Duur en startdata training
2 dagen training van 9.30-16.30 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad (https://www.accommodatiedomstad.nl/)
Halve dag intervisie 9.30-12.30 uur (online)

 

Groep 2 september 2023
Vrijdag 8 september en vrijdag 22 september 2023
Intervisie 10 november 2023
(online van 9.30-12.30 uur)

 

Groepen 2024 

Groep 3 februari 2024
Vrijdag 2 februari en vrijdag 1 maart 2024
Intervisie vrijdag 24 mei 2024
(online van 9.30-12.30 uur)

 

Groep 4 september 2024
Woensdag 18 september en woensdag 16 oktober 2024
Intervisie woensdag 18 december 2024 (online van 9.30-12.30 uur)

 

NEW! Knap Lastig!? voor 1,5 tot 4 jaar

Positief omgaan met lastig gedrag in het kinderdagverblijf

Groep 5 maart 2024
Vrijdag 15 maart 2024 en vrijdag 5 april 2024
Intervisie donderdag 27 juni 2024
(online van 9.30-12.30 uur)

 

Investering
De investering bedraagt 1247 euro per deelnemer. 

Dit is inclusief de tweedaagse training, lunch, map van de trainer, werkboek cursist en intervisie. Over dit bedrag hoeft geen btw betaald te worden.

Na betaling van de factuur is de plek gegarandeerd. Zie verder de voorwaarden en annuleringsvoorwaarden. Je krijgt dit opgestuurd zodra jij je hebt aangemeld. Ook opvraagbaar via info@jblauwhoff.nl.

 

Instroomeisen
-HBO diploma/ werk- en denkniveau op gebied van pedagogiek of MBO Pedagogsich Werk aangevuld met bijscholing op gebied coaching/pedagogiek

-ervaring met trainen/coachen pedagogisch medewerkers bso.
Er wordt een intakegesprek gepland om verwachtingen en motivatie af te stemmen. 

 

Direct je deelname regelen?

Regel het hier meteen:

Yes, ik doe mee! Geef je hieronder op:

Voer a.u.b. uw naam in
Type hier het onderwerp
Vul alstublieft een bericht in.

Top of page