Werken met baby's (IKK-proof)

Deze training voldoet aan de eisen uit de Wet IKK

Vanaf 2018 moeten kinderopvangorganisaties aan de slag met het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen. De training ‘Werken met baby’s’ voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. 

Inhoud
Het doel van de training is om pedagogisch medewerkers en gastouders inzicht te geven in de belangrijke rol die zij hebben bij het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Er wordt uitgegaan van zes aspecten:  het bieden van emotionele ondersteuning, het tonen van respect voor de autonomie, het bieden van structuur, zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet, het stimuleren van de ontwikkeling van baby’s en het ondersteunen van de interacties tussen kinderen. Ook komen aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en de activiteiten aan bod. Tot slot is er aandacht voor de samenwerking met ouders. Eén bijeenkomst gaat specifiek over de visie op babyopvang volgens de nieuwe inzichten op het gebied van de hersenontwikkeling van de baby. We zoomen in op de stressniveaus van baby’s.

Leerresultaten
Wil jij o.a. leren:

 • te kijken naar baby’s als actieve en competente personen, die uit zichzelf ontwikkelen?
 • hoe je een baby het beste emotioneel kan ondersteunen?
 • hoe het de ontwikkeling van baby’s stimuleert?
 • activiteiten uit te voeren die geschikt zijn voor baby’s?
 • wat belangrijk is in je communicatie naar baby’s?
 • te kijken naar je ruimte door de ogen van baby’s?
 • om op een effectieve manier te communiceren met ouders van baby’s?

Duur/studiebelasting
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten.

 1. Visie op baby’s en baby opvang
 2. Het bieden van emotionele ondersteuning
 3. Respect voor autonomie
 4. Structuur en continuïteit
 5. Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 8. Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Materiaal
De trainer verzorgt na iedere bijeenkomst achtergrondinformatie dat gelezen dient te worden voor de volgende bijeenkomst. Het materiaal bevat theorie en interessante artikelen over de ontwikkeling en verzorging van baby’s. Daarnaast voert de deelnemer praktijkopdrachten uit.

Certificering
Je ontvangt bij 80% aanwezigheid, een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten en het maken van de praktijkopdrachten een bewijs van deelname van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Ontwerp zonder titel 12