Waardevolle interacties met kinderen

Inhoud

In de training ‘Waardevolle interacties met kinderen’ staat het eigen leerproces centraal en gaan pedagogisch professionals aan de slag met hun eigen interactievaardigheden. Het doel is verdieping van de pedagogische praktijk op de laatste drie educatieve vaardigheden, te weten:

-praten en uitleggen
-ontwikkelingsstimulering
-begeleiden van interacties tussen kinderen

Deze training wordt op maat gemaakt omdat het pedagogisch beleid en de speerpunten uit de pedagogiek van de organisatie worden verwerkt in de training. 
Een belangrijk onderdeel is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt immers dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert. Samen met de trainer en de andere deelnemers kijken professionals gericht naar hun eigen handelen en brengen ze hun pedagogische kennis en vaardigheden naar een hoger niveau. Een bijeffect van deze training is dat de aanspreekcultuur verbetert.  Bij het terugkijken van de filmopnames worden positieve interacties tussen professionals en kind bekrachtigd en aangemoedigd. De trainer is opgeleid volgens de principes van VIB én VIPP-CC vanuit de Universiteit Leiden. Deelnemers leren nog meer vanuit kindperspectief te kijken.

Verbeteren van interactievaardigheden biedt een juiste ingang om het pedagogisch-didactisch handelen van medewerkers te versterken en daarmee de proceskwaliteit van een opvangsetting te verhogen “                  

Duur/studiebelasting
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten.

-> Bijeenkomst 1: ‘Praten en uitleggen: Kinderen hebben een stem’

-> Bijeenkomst 2: ‘Ontwikkelingsstimulering: Spelen, talentontwikkeling, ontspannen en ontdekken’

-> Bijeenkomst 3: ‘Begeleiden van interacties: Sociaal gedrag en botsingen op de groep'

Bijeenkomst 4: eindgesprek a.d.h.v. een reflectieverslag waarbij de deelnemer aan de trainer en iemand van het management of de pedagogisch coach de eigen groei presenteert t.a.v. de laatste 3 vaardigheden.

Materiaal
De trainer verzorgt na iedere bijeenkomst achtergrondinformatie dat gelezen dient te worden voor de volgende bijeenkomst. Het materiaal bevat theorie en interessante artikelen. Daarnaast voert de deelnemer opdrachten uit en maakt beeldfragmenten in de praktijk. 

Certificering
Bij 100% aanwezigheid, een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten en het maken van de praktijkopdrachten krijgt de deelnemer een bewijs van deelname. 

training-interactievaardigheden-kinderopvang