Werken met de meldcode: Signaleren en handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Inhoud
Per jaar worden er ruim 120.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Als je te maken krijgt met een kind dat slachtoffer is van kindermishandeling brengt dat altijd zorgen met zich mee. Als pedagogisch professional heb je een belangrijke rol in het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Iedereen die beroepshalve met kinderen en jeugdigen werkt, is volgens de wet verplicht om de stappen uit de meldcode te doorlopen bij signalen van geweld. Deze training van Trainers Huiselijk Geweld is een training waarbij je kennis en vaardigheden krijgt aangereikt om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.

De training omvat drie onderdelen en is op maat te maken in overleg met de opdrachtgever:

  • Bijeenkomst 1: Het signaleren van kindermishandeling en het inschatten van de ernst van situatie
  • Bijeenkomst 2: Handelen en samenwerken volgens de meldcode
  • Bijeenkomst 3: Communiceren met ouders/opvoeders

Leerresultaten
In deze training leert de deelnemer:

  • wat de vormen en gevolgen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • vroegtijdig de signalen te herkennen die ouders en kinderen uitzenden die wijzen op een mogelijk bedreigde situatie
  • in overleg met anderen, de ernst van de situatie voor het kind in te schatten
  • wat de routes zijn uit de meldcode en is vervolgens in staat te handelen, ondanks ervaren dilemma’s, twijfels een weerstanden
  • waar de instantie Veilig Thuis voor staat en wat het daar kan ‘halen’
  • basis gespreksvaardigheden toe te passen en een gesprek te voeren met ouders over hetgeen ze waarnemen bij een kind (inhuren van een trainacteur is mogelijk)
  • gesprekstechnieken in te zetten die de situatie verhelderen en die helpen vermoedens bespreekbaar te maken

Duur/studiebelasting en materiaal
Drie bijeenkomsten van 2,5 uur. De trainer verzorgt een reader met achtergrondinformatie. Deze wordt digitaal verzonden naar de deelnemers.

Certificering
De trainer is gecertificeerd. De deelnemer krijgt bij 90% aanwezigheid en actieve deelname een erkend certificaat uitgereikt van “Trainers Huiselijk Geweld”.

Ontwerp zonder titel 10